Elternvertreter

Herr Jeske, 5b                     Elternratsvorsitzender

Frau Hausmann, 8b             stellv. Elternratsvorsitzende